Støttekredsen

Grundlaget for skolen er en forældrekreds, som består af forældre til alle eleverne på skolen. Derudover er der oprettet en støtteforening, som består af alle der har interesse i, at støtte skolens drift, ikke bare for eleverne, men også som et fortsat samlingspunkt for lokalområdet. For at sikre skolen en solid økonomi, er det vigtigt, at alle der har lyst og mulighed bidrager. Det kan være via aktiv deltagelse i arrangementer, eller via indbetaling til støtteforeningen, penge donationer eller sponsorater. Det er også muligt at støtte med materialer af forskellig art. Ring evt. til foreningen og få en snak.

Støttebeløb kan indbetales på konto: 9077  1380112775

Indmeldelsesblanket

Ønsker du at blive medlem af vores støtteforening, er du meget velkommen til at kontakte Pia Teglgaard på tlf 29621512.

SPJELLERUP FRISKOLE  •  Spjellerupvej 33  •  4640 Faxe •  Tlf. 60 40 59 00 • E-mail: Spjellerup Friskole