Bestyrelsen

Spjellerupfriskole- og fribørnehaves bestyrelse er valgt på den årlige generalforsamling der afvikles i april.
Bestyrelsen holder ca. 9 – 10 bestyrelsesmøder årligt. Ca. et hver måned.

Spjellerup Friskole lægger stor vægt på det gensidigt forpligtende fællesskab. Det er derfor vigtigt, at forældrene har mulighed for at præge skolens virke, og komme til orde. Samtidig forventes det selvfølgelig, at forældrene er en aktiv medspiller på skolen, og at de deltager i dens dagligdag og udvikling.

For at sikre at der skabes en god ramme for disse forventninger, har skolens bestyrelse valgt følgende:

  1. Bestyrelsen har udvalgt et bestyrelsesmedlem, der er kontaktperson for børnehaven eller den enkelte klasse. Forældrerådet, Børnehavens bestyrelse og forældrene i al almindelighed kan kontakte denne person, hvis der er noget som man ønsker at tale med bestyrelsen om.
  1. For at sikre, at der skabes et godt samarbejde mellem Forældrerådene, Børnehavebestyrelsen og skolens bestyrelse, inviterer bestyrelsen til et årligt fælles møde. Dagsordenen på dette årlige møde lægges i fællesskab, idet alle kan bede om at få taget emner op.

Formand

Tine Engsted Jensen
Mørkhusvej 5F
4640 Faxe

Ttlf 25465404

Næstformand

Mette Pein
Parkvej 2b
4640 Faxe

Tlf 60665674

Ledelsesrepræsentant

Jan Nielsen
k
Ttlf 60405904

Sekretær

Kirsten Vibeke Christensen

Skovvænget 8
4653 karise

Tlf 29807371

Bestyrelsesmedlem

Mie Sandgaard
Tågerupvej 12
4653 Karise

Tlf  21675547

Bestyrelsesmedlem

Mette Algren Mikkelsen
Permatopia 30
4640 Faxe

Tlf 20945066

Bestyrelsesmedlem

Thomas Schnoor Nielsen

Vitus Berringsvej 4
4654 Faxeladeplads

Tlf 21461301

Kasserer

Lars Schmidt Hansen

Bygaden 57
4750 Lundby

tlf 24606790