Bestyrelsen

Spjellerupfriskole- og fribørnehaves bestyrelse er valgt på den årlige generalforsamling der afvikles i april.
Bestyrelsen holder ca. 9 – 10 bestyrelsesmøder årligt. Ca. et hver måned.

Spjellerup Friskole lægger stor vægt på det gensidigt forpligtende fællesskab. Det er derfor vigtigt, at forældrene har mulighed for at præge skolens virke, og komme til orde. Samtidig forventes det selvfølgelig, at forældrene er en aktiv medspiller på skolen, og at de deltager i dens dagligdag og udvikling.

For at sikre at der skabes en god ramme for disse forventninger, har skolens bestyrelse valgt følgende:

  1. Bestyrelsen har udvalgt et bestyrelsesmedlem, der er kontaktperson for børnehaven eller den enkelte klasse. Forældrerådet, Børnehavens bestyrelse og forældrene i al almindelighed kan kontakte denne person, hvis der er noget som man ønsker at tale med bestyrelsen om.
  1. For at sikre, at der skabes et godt samarbejde mellem Forældrerådene, Børnehavebestyrelsen og skolens bestyrelse, inviterer bestyrelsen til et årligt fælles møde. Dagsordenen på dette årlige møde lægges i fællesskab, idet alle kan bede om at få taget emner op..

Formand

Tine Engelsted Jensen
Mørkhusvej 5F
4640 Faxe
Ttlf 25465404

Næstformand

Michelle Böös Gilsdal
Stenagervej 47
4640 Faxe
Ttlf 31197588

Ledelsesrepræsentant

Brian Skau
k
Ttlf 60405904

Ledelsesrepræsentant

Mabrit Meritz
k
Ttlf 60405907

Ledelsesrepræsentant

Maria Amsted
k
Ttlf 60405901

Sekretær

Kirsten Vibeke Christensen
Skovvænget 8
4653 karise
Tlf 29807371

Bestyrelsesmedlem

Pernille Lynggård Zawadzka
Marelundsvej 12
4640 Faxe
Tlf 41973742

Bestyrelsesmedlem

Jakob Oksbjerg
Skudervej 9
4640 Faxe
Ttlf 40859804

Bestyrelsesmedlem

Thomas Schnoor Nielsen
Vitus Berringsvej 4
4654 Faxeladeplads
Tlf 21461301

Kasserer

Lars Schmidt Hansen
Bygaden 57
4750 Lundby
tlf 24606790