Lussepolitik

Når der konstateres lus på et barn orienteres forældrene telefonisk eller over forældreintra straks det opdages, så de kan klargøre til aflusning til dagen efter.

I børnehaven gælder yderligere.

I svære tilfælde (mange lus, og evt. æg) ringes børnene hjem med det samme, og må ikke komme i institution

en før de igen er fri for lus.

Udklædningstøj og tæpper i børnehave fjernes ved konstatering af lus, indtil vi har været lusefri en periode. (Vurdering)

For sammen at gøre en indsats kæmmes alle børn i med jævne mellemrum i børnehaven.
Dette er obligatorisk at deltage i for børn. Forældre indkaldes til at hjælpe med opgaven, der indkaldes og informeres via intra.

Historisk set har lus været en tro følgesvend – de ældste belæg for utøj hos mennesker går 9.000 år tilbage. 

Hovedlus rammer især børn i alderen 5-12 år og har ingenting med hygiejne at gøre