Lidt om skolen

Spjellerup Friskole er en veletableret friskole, som har til huse i den gamle Spjellerup skole mellem St. Spjellerup og St. Torøje. Spjellerup Friskole ligger i smukke omgivelser tæt på Vemmetoftes skove og strand, og har store ude arealer til læring, leg og bevægelse. Spjellerup Friskole er inspireret af de Grundtvig-Kold´ske principper om fællesskabet og læring for livet. Det er en forældrestyret skole, hvor man indgår i et forpligtende fællesskab med plads til alle.

Undervisningen på skolen foregår i et undervisningsmiljø, hvor lysten til at lære og nysgerrigheden er i centrum. Vi lægger stor vægt på, at børn er forskellige og at de derfor også skal undervises forskelligt. Alsidighed i indlæringsmetoder og arbejdsformer er derfor helt centrale.

Vi vægter, at fremme den enkelte elevs personlige udvikling gennem sociale, faglige og kulturelle oplevelser. Her opdager og opdyrker eleven sit potentiale i fællesskab med andre. Derved styrkes selvtilliden, og der skabes en basis for at gå videre ud i livet som et interesseret, engageret og aktivt menneske.

Skolen lægger vægt på høj faglig, meningsfyldt undervisning og vi vægter udeundervisning, tidlig sprogindlæring og at IT er en integreret del af en moderne tilgang til undervisningen.

Skolens SFO arbejder tæt sammen med både skolen og vores børnehave og de indgår aktivt i skoledagen, ved at tilbyde aktiviteter i en del af skoledagen. Således bliver der tid til længere pauser til motion, leg og lektiehjælp i løbet af skoledagen.

SFO’en giver herudover børnene mulighed for at udfolde sig fysisk og kreativt, og tilbyder desuden et sundt morgenmåltid inden skolestart.

Spjellerup Friskole er en afdelingsopdelt skole, hvor flere klassetrin i perioder arbejder tæt sammen. Vi holddeler derfor også naturligt eleverne, så de hver især udfordres på det niveau de er på.

Spjellerup Friskole Navneskilt