Skolehjemsamarbejdet

Skolehjemsamarbejdet bygger på flere elementer i skolens dagligdag.

Forældrerådet
Forældrerådet består typisk af 5 personer, der vælges ved et forældremøde i begyndelsen af skoleåret. Forældrerådet kan sammensættes på mange måder, og løbende udskiftning må forventes. 

Forældrerådet opgave er bl.a. at bidrage til sociale aktiviteter i klassen, enten ved egne initiativer eller i samarbejde med klassens lærer.

Forældrerådet administrer klassekassen. De samler penge sammen til kassen i løbet af årene og kun fantasien sætter grænser her. En af de store opgaver er indsamlingen til udenlandsrejsen i 8.kl.

I 7 klasse står elever og forældre for frugtboden.  og 7.kl. har mulighed for at sælge kaffe, kage m.m. ved skolens arrangementer. 

Forældremøder
Der afvikles som minimum et årligt forældre møde i hver klasse.
Klassen lærer og Forældrerådet kan anmode om ekstra møder hvis der måtte være et behov for dette.

Skolehjemsamtale
Der er som minimum planlagt en skolehjemsamtale årligt. Både forældre og lærer kan indkalde forældre og barn til ekstra samataler hvis det måtte være nødvendigt.

Skoleintra
Vi benytter skoleintra, som en af vores kommunikations muligheder.
Der kan skrives besked i kontaktbogen eller ved direkte henvendelse til den enkelte medarbejder.

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.