Skolehjemsamarbejdet

Skolehjemsamarbejdet bygger på flere elementer i skolens dagligdag.

Forældrerådet
Forældrerådet består typisk af 5 personer, der vælges ved forældrerådsmøderne i begyndelsen af skoleåret blandt forældrene til klassens elever. Forældrerådet kan sammensættes på mange måder, og løbende udskiftning kan ske ud fra mange forskellige modeller. Det er op til den enkelte klasses forældre i samarbejde med klassens lærere at finde den model, der passer til dem.

Forældrerådet har bl.a. til opgave at bidrage til sociale aktiviteter i klassen, enten ved egne initiativer eller i samarbejde med klassens lærer.
Forældrerådet administrer klassekassen. Klassekassen samler penge ind og en af de store opgaver er indsamlingen til udenlandsrejsen i 9.kl.
I 7. kl. står klassen og dens forældre for at sælge kaffe, kage m.m. ved skolens arrangementer. Klassekassen følger klassen.

Forældremøder
Der afvikles som minimum et årligt fællesforældre møde i hver klasse.
Klassen lærer og Forældrerådet kan anmode om ekstra møder hvis der måtte være et behov for dette.

Skolehjemsamtale
Der er som minimum planlagt en skolehjemsamtale årligt. Både forældre og lærer kan indkalde forældre og barn til ekstra samataler hvis det måtte være nødvendigt.

Skoleintra
Vi benytter skoleintra, som en af vores kommunikations muligheder.
Der kan skrives besked i kontaktbogen eller ved direkte henvendelse til den enkelte medarbejder.

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.