Vores friskole- og fribørnehave i historie

I 2009 havde kommunalpolitikerne i Faxe kommune ad flere omgange nævnt at det kunne være en nødvendighed at lukke Spjellerup-Smerup skole. En folkeskole etableret tilbage i 1939 og et centralt omdrejningspunkt for borgerne i lokalområdet.

I lang tid kæmpede forældrene på folkeskolen for dens fortsatte eksistens.
I erkendelse af, at det ville blive svært at overbevise lokalpolitikerne om skolens betydning lokalt, valgte en gruppe forældre i 2009, at stifte Spjellerupfriskole og anmelde dens fremtidige eksistens til undervisningsministeriet.

Vores historie om Spjellerup Friskole og Fribørnehave

I 2010 åbnede Spjellerupfriskole og fribørnehave.

Efter mange forhandlinger fik forældrene mulighed for at købe skolen og skulle så samtidig overtage den fortsatte drift af børnehaven.
En af de væsentligste årsager til det lykkedes var at der lokalt var investorer og forældre der støttede med ca. 1 million kroner.

Den dag i dag har skolen fortsat både gamle og nye lokale investorer som støtter op om skolen.

Ca. 80 elever og 30 børn i børnehaven lagde grundstenene til friskolen og fribørnehavens fremtid.

Grundvig

Spjellerup Friskole og fribørnehave er inspireret af de Grundtvig-Koldske tanker om det hele menneske, læring for livet og at man er en del af et forpligtende fællesskab.

Mange frivillige forælder timer er blevet lagt hvert år og vil fortsat være vigtigt for udviklingen af skolen.

Forældre

Mange frivillige forælder timer er blevet lagt hvert år og vil fortsat være vigtigt for udviklingen af skolen.

I 2013 blev der bygget en helt ny børnehave i forlængelse af den gamle børnehave, hvor der så kunne rykke elever ind og skabe skole. Vokseværket satte dagsordenen for facilitets udviklingen.

I 2016 blev der udarbejdet en helhedsplan for friskolens og fribørnehavens udvikling af de fysiske rammer.

En del af denne plan er blevet gennemført med etableringen af en multibane i juni 2018 samt et nyt moderne skolekøkken i efteråret 2018. Hertil renovering af lokaler og opholdsrum.

I 2022 købte skolen gården overfor. 

Velkomme til Friskolen og børnehaven

Spjellerup Friskole og fribørnehave er stadig inspireret af de Grundtvig-Koldske tanker om det hele menneske, læring for livet og at man er en del af et forpligtende fællesskab.

I skolens første 10 år er det lykkedes at skabe en friskole og fribørnehave med en sund og stærk økonomi med et tydeligt og målrettet undervisnings- og pædagogisk tilbud.

Forældrene der i 2009 tog et valg og ville gøre en forskel med etablering af en friskole så rigtigt og vi kan i dag glæde og over deres historiske indsats for lokalsamfundets fremtid.