PERSONDATAPOLITIK HOS SPJELLERUP FRISKOLE OG FRIBØRNEHAVE

 1. Vi er den data ansvarlige – hvordan kontakter du os?
  Vi kan kontaktes på telefor nummer 60405900 samt på e-mail adresse kontor@spjellerupfriskole.dk
  skolens CVR. nr. er 32628591
 2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger.
  Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forælder-oplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud. Vi søger ligeledes befordringstilskud hos fordelingssekretariatet.
 3. Kategori af personoplysninger.
  Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som f.eks. navn, adresse mv. I enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som f.eks. helbreds oplysninger om barnet. Dette sker kun efter indhentelse af konkret samtykke hertil.
 4. Modtagere eller kategori af modtagere. 
  Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender personoplysninger, som vi har om elev eller forældre.

 

 

INDSKRIVNING SKOLE

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Skole finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring

hent indskrivning

INDSKRIVNING BØRNEHAVE

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Børnehave finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring.

HENT INDSKRIVNING

UDMELDELSESBLANKET

Ønsker i at udmelde barn fra skole /børnehave /SFO/klub kan du her hente udmeldelsesblanket
.

HENT UDMELDELSEBLANKET

Med EU’s nye persondataforordning bliver der stillet store krav til offentlige myndigheder og virksomheders håndtering af personoplysninger