Undervisningsplaner

Spjellerup Friskole skal som Fri Skole give en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. I bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler, skal skolen udarbejde undervisningsplaner samt slut- og delmål for de fagområder, som folkeskolens fagkreds naturligt kan opdeles i, og for folkeskolens obligatoriske emner.

Spjellerup Friskole følger, indenfor skolens fagrække, de mål- og fagbeskrivelser som fremgår af Fælles Mål. Det gælder både slut- og delmål samt undervisningsplaner. Vi henviser derfor til Undervisningsministeriets hjemmeside.

Spjellerup Friskole tilbyder folkeskolens afgangsprøve i 9 klasses.

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.