Fristedet SFO og klub

Tlf.  6040 5903

Åbningstider

Morgen åbning : Mandag – fredag kl. 6.15 – 8.15.

Eftermiddag : Mandag – torsdag kl. 13.30 – 17.00
Fredag kl. 13.30 – 15.45

Når børnene har afsluttet deres skoledag, slår Fristedet dørene op. På Fristedet køres den røde tråd fra skolen videre, idet vi lægger vægt på et aktivt børneliv med masser af mulighed for bevægelse, frisk luft og kreative aktiviteter.

Vi har både rum for de nære relationer, de hyggelige samtaler og den frie leg og vi tilbyder masser af pædagogiske aktiviteter. Dette afspejler at tiden på Fristedet både er børnenes frie tid, men samtidig er et læringsrum, hvor det pædagogiske personale skaber rammerne for leg og læring.

k

Derudover værner vi om fællesskabet og støtter op om børnenes sociale relationer.

Vi arbejder tæt sammen med lærerne og børnehavepædagogerne. Dette sikrer de bedst mulige overgange mellem afdelingerne og bidrager til, at Spjellerup Friskole- og Fribørnehave opleves som en enhed af børn og voksne.

Fristedet er for alle skolens elever. SFO fra 0-3 klasse og Klub fra 4-9
Man kan tilmelde sig morgen og/eller kun eftermiddag alt efter hvad man har brug for.

Spjellerup Friskole Navneskilt