Forældre rollen på en friskole

Indmeldelse

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Børnehave eller Skole, kan du kontakte os på tlf. 60 40 59 00, eller henvende dig personligt på skolens kontor.

Der er ikke prøveperiode ved start i børnehaven.

Spjellerup Friskole forventer at forældre er loyale overfor friskolens værdigrundlag, samt holder sig orienteret om bestyrelsens retningslinjer for deltagelse i arrangementer og arbejdsdage.

Det er forældrene som står for klargøring af klasserne i løbet af sommerferien. Så alt er parat til august når eleverne vender tilbage.

Ved skoleskift har vi altid en gensidig prøveuge for, at alle føler sig sikre på at skolestart på Spjellerup Friskole er det rigtige valg. Efter en uge vurderer vi sammen, om Friskolens tilbud passer til netop jeres barn.

Før skolestart indbetales depositum svarende til en måneds skolepenge.

Du kan nedenfor hente indmeldelsesblanketter og samtykkeerklæring til både Friskolen og Fribørnehaven.

Ønsker du at udmelde dit barn fra friskolen / fribørnehaven / SFO eller klub anvendes nedenstående udmeldelsesblanket

Du er meget velkommen til at skrive dit barn på ventelisten. Spjellerup Friskole opkræver 500 kr. i gebyr for opskrivning til venteliste.

INDSKRIVNING SKOLE

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Skole finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring

hent indskrivning

INDSKRIVNING BØRNEHAVE

Hvis du ønsker at indskrive dit barn i Børnehave finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring.

HENT INDSKRIVNING

UDMELDELSESBLANKET

Ønsker i at udmelde barn fra skole /børnehave /SFO/klub kan du her hente udmeldelsesblanket
.

HENT UDMELDELSEBLANKET

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.