Undervisningsmiljø

Det er en fundamental forudsætning for at kunne lære, at barnet trives. Vores udgangspunkt er derfor, at vi skal skabe en meningsfuld hverdag, hvor netop livsglæde, oplysning, læring, leg og faglighed, går naturligt hånd i hånd. Dette betyder bl.a. at:

Børnenes udvikling er et fælles ansvar for alle lærere og pædagoger. Det er naturligt, at lærere og pædagoger arbejder tæt sammen omkring børnenes udvikling og lader sig inspirere af hinanden. Lærerne indgår i et konkret samarbejde omkring undervisningen og der planlægges fælles undervisningsforløb omkring klasserne, afdelingerne og hele skolen.

Det forpligtende fællesskab sikrer, at børnene indbyrdes respekterer hinanden og den enkeltes grænser.

At skabe et trygt miljø, præget af omsorg og tillid og med plads til at være sig selv. I SFO og børnehaven gør vi blandt andet dette ved, at have faste morgenåbnere og ved at have faste personaler omkring de enkelte børnegrupper.

Lærerne er inddelt i 3 teams, hvor de overvejende har deres timer. Dette sikrer, at lærere og elever kender hinanden rigtig godt. Ved sygdom er det næsten altid kendte voksne, der vikardækker, og derved bliver indholdet mere kvalificeret.

Hvert andet år udarbejdes der trivsels måling i den enkelte klasse samt en samlet undervisningsmiljøvurdering.

Den aktuelle undervisningsmiljøundersøgelse for hele skolens kan du finde HER.

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.