Velkommen til Spjellerup Fribørnehave

Spjellerup Fribørnehave er en veletableret fribørnehave, som har til huse i den gamle Spjellerup skole mellem St. Spjellerup og St. Torøje.
Børnehave ligger i smukke omgivelser tæt på Vemmetoftes skove og strand, og har store ude arealer til læring, leg og bevægelse.

Om at vælge en plads i en fribørnehave

Når I takker ja til en plads i vores fribørnehave, takker I ligeledes ja til at være en del af det forpligtende fællesskab. Dette indebære blandt andet hygge, leg og socialt samvær med de andre familier, men det indebære også deltagelse i rengørings– og arbejdsdage på Spjellerup.

Der er flere særlige ting ved at være en del af den frie børnehave– og skoleverden. Først og fremmest er dette forældrenes børnehave og skole. Øverste ledelse er skolebestyrelsen, som er valgt blandt forældrekredsen på den årlige generalforsamling. Børnehaven har som minimum en repræsentant i skolebestyrelsen. Se mere info under fanen ”skolebestyrelse” på intra.

Derudover har børnehaven et forældreråd, der vælges blandt børnehavens forældrekreds som fungerer på linje med skolens klasseråd. Forældrerådet vælges på det årlige forældremøde i børnehaven, der ligger i august-september.

Vi er en Grundtvig-Koldsk Friskole og Fribørnehave, hvilket bl.a. betyder at vi lægger stor vægt på fællesskab (også på tværs af aldersskel), at fortælling fylder meget både i børnehave og skole, at vi forventer aktiv deltagelse i arrangementer og at vi vægter dannelse, trivsel og læring ligeligt.

Spjellerup Fribørnehaven

Telefon 60405902

Børnehaveleder Maria Amsted 60405901

MA@spjellerupfriskole.dk

Åbningstider:

Mandag – torsdag kl. 6.15-17.00, Fredag 6.15-15.45.

Sommerferie lukket i uge 29

Spjellerup Friskole Navneskilt

Indskrivning til Fribørnehave

Ønsker du at indskrive dit barn i Spjellerup Fribørnehave, finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring.

Indskrivningsformular