Pædagogisk grundlag

Om at starte i børnehave:

I børnehaven vil du og dit barn blive mødt af 8 primære voksne. Derudover har vi også tilknyttet personalet fra SFO´en.

Overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave kan for mange børn og forældre, godt være overvældende. I kommer ofte kommer fra fysisk mindre rammer med færre voksne og børn. Som forælder, kan du altid spørge hvis der er noget du vil have afklaret eller uddybet.

Vi gør alt hvad vi kan for at være behjælpelige, men vi ved måske ikke hvor dit barns sutsko er, men vi ved hvordan dit barns dag har været. Omvendt er det vigtigt, at vi får besked om forhold der er af betydning for barnet; eks. allergi, en flytning, sygdom i familien el.lign.                                                         

Vi tilbyder jer en opstartssamtale 3 måneder efter jeres barn er startet. Denne samtale er vores mulighed for at vi sammen får talt om hvordan indkøringsperioden er gået og hvordan jeres barn trives.

For at skabe en tryg morgen, har vi valgt at have en fast morgenåbner. Vi hjælper gerne børnene med at vinke farvel, I skal bare sige til hvis vi ikke lige er opmærksomme på, at I er klar til og måske har brug for hjælp til at sige farvel.

 Det pædagogiske arbejde:

Vores pædagogiske læreplan og detaljerede projektbeskrivelser og temabeskrivelser.

Vi har sproggrupper på ugentlig basis og samarbejder tæt med talepædagog, PPR og selvfølgelig indskolingspersonalet og skolens specialpædagogiske koordinator.

Arrangementer:

Af faste arrangementer er bl.a. den årlige sommerfest for børnehave og skole, banko, fastelavn, Påske, julefrokost, forældremøde, fællesspisning og juleklippedag.

Intra:

I får udleveret koder til intra på kontoret. Her kommer alle informationer og ugeplaner. Skulle I have brug for hjælp, så spørg endelig. Forældrerådet har udarbejdet en guide, som I kan få udleveret hvis det har relevans. Vi anbefaler at I bruger lidt tid på at sætte jer ind i det, da der kommer mange informationer denne vej.

Indskrivning til Fribørnehave

Ønsker du at indskrive dit barn i Spjellerup Fribørnehave, finder du her indmeldelsesblanket og samtykke-erklæring.

Indskrivningsformular

Cita:  Kristi himmelfarsdag fløj Jesus til månen