Antimobbe-strategi

Formål med antimobbe-strategi

Elever på spjellerupfriskole skal leve op til skolens værdier, som fremgår af skolens værdigrundlag. Som elev på Spjellerupfriskole skal man deltage i skolens fællesskab og opføre sig med respekt og tolerance og lære de sociale spilleregler.
Formålet med denne strategi mod mobning er, at sikre at skolen har et godt læringsmiljø og forebygger mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden.
Spjellerup Friskole tolerer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har et ansvar for at forebygge og handle på. Mobning ses ofte i klasser med en dårlig klassekultur.

Definition på mobning

Mobning sker både offline og online, når nogen holder andre uden for fællesskabet. Mobningen viser sig f.eks. ved, at den, der bliver mobbet, forfølges med slag, riv, spark eller anden voldsom adfærd. Mobning kan også være hånlige tilråb, sladder, øgenavne eller sarkasme. Mobning kan være ‘skjult’ eller indirekte for andre. Det kan være, at den, der bliver mobbet, aldrig får svar på sine spørgsmål eller bare aldrig bliver spurgt om noget. Aldrig bliver inviteret med, når de andre skal noget, eller at der aldrig kommer nogen, når den, der bliver mobbet, inviterer.

Mobning kan tage mange former

Verbalt: fx øgenavne, grimme eller sårende bemærkninger Socialt: fx at andre vender øjne af eleven, hvisken, tavshed eller at eleven bliver holdt uden for fællesskabet Materielt: fx eleven får ødelagt sine ting Psykisk: fx eleven bliver truet eller tvunget til noget, usynliggjort i klassen Fysisk: fx direkte forfølgelse eller at eleven bliver slået eller sparket.

Digital mobning

Digital mobning kan være sværere at opdage, den er mere anonym, og rollerne kan være mere uklare. Digital mobning dækker over krænkende, nedværdigende og ekskluderende handlinger, som børn og unge udsættes for gennem sociale medier eller via fx SMS. Den adskiller sig fra den ikke-digitale mobning, da den også kan foregå uden for skoletiden.

DU ER NATURLIGVIS ALTID VELKOMMEN TIL AT STILLE SPØRGSMÅL.